Вести

ИЗГРАДЊА ДРАЧКЕ И СОЛУНСКЕ УЛИЦЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

Према Плану детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, отпочела је изградња Драчке и Солунске улице на делу од Цара Уроша до Дубровачке.

На овом простору биће изграђене саобрађајнице у дужини од око 360 метара, затим водоводна мрежа дужине 111 метара, као и кишна и фекална канализација у дужини од 140 метара. Током извођења радова, биће извршено измештање електроенергетских, телекомуникационих и топловодних инсталација, као и постављање јавног осветљења.

Дуж саобраћајница биће засађено 16 нових стабала, украсно шибље, цвеће и травњак на површини од 1100 м2.

Изградњом Драчке и Солунске улице у складу са важећим урбанистичким планом биће омогућено несметано функционисање свих стамбених и комерцијалних садржаја у овом делу општине Стари град.

 

Извор: www.starigrad.org.rs